Chinese | English
首页 企业简介 技术服务 人力资源 联系我们  
   产品分类 Products
  耐金属间磨损用焊材
      冲压模具用焊材
      锻造模具用焊材
  耐土砂磨耗用焊材
      石油钻杆用耐磨焊材
      矿山设备部件用耐磨焊材
      铁路捣镐用耐磨焊材
      MIG-WC超级耐磨用焊材
      盾构机刀盘等部件用耐磨焊材
  MIG-WC耐磨产品
      超级耐磨斗齿
      金属矿专用耐磨锤头
      煤矸石专用耐磨锤头
      硬质合金捣镐
 格而(上海)焊接技术有限公司 > 冲压模具用焊材 > List

冲压模具用焊材
修复缺陷:磨损、刃口崩裂、开裂; 修复对象:铸铁模具、空冷钢模具、工具钢模具。
first Prev << 1 >> Next Last page: 1/1 page
 
沪ICP备12023147号